O koučingu

„ Ak zapojíme intuíciu, sme ako hviezdnatá noc:
pozeráme na svet tisícami očí.“

C. P. Estés (spisovateľka, psychoanalytička)

Čo je to koučing?

Koučing je efektívna a rýchla metóda na odstránenie vnútorných bariér a prekážok. Koučovanie rýchlo uvoľňuje skryté schopnosti človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon. Toto je asi najvýstižnejšia a najkratšia definícia, ktorá mi napadla. Na dokreslenie ešte uvádzam veľmi peknú definíciu od Johna Whitmorea (zakladateľa novodobého koučingu):

„Koučovanie napomáha evolúcii vo všetkých životných etapách človeka, pretože evolúcia sa rozvíja zvnútra von, vyviera z vnútra človeka. Evolúciu sa nemožno naučiť a predpisovať ju. Koučovanie neznamená učiť. Koučovanie znamená vytvárať podmienky pre učenie (sa) a rast“.

Keby sme sedeli spolu pri káve a vy by ste sa ma spýtali, čo je koučing a prečo to treba vyskúšať, tak vám odpoviem takto - koučing je profesionálny nástroj pre: nekonečne zdokonaľovanie sa, kreativitu, inšpiráciu, oslobodenie sa od starého a nájdenie nového, pochopenie a nájdenie východiska zo zdanlivo bezvýchodiskovej situácie,rozvinutie sebauvedomenia a sebarealizácie, posilnenie sebavedomia, využitie vnútornej sily, akceptovanie vlastnej intuície, premenu snov na skutočnosť, nájdenie motivácie a odhodlania na zmenu, určenie priorít a rýchle naplnenie cieľov, pripravenosť a zvládnutie príležitosti, efektívne využitie času, bezstresové fungovanie v práci, nájdenie cesty pre zladenie práce a osobného života, možnosti stať sa sami sebe oporou, motivovanie seba aj druhých k lepšiemu výkonu, nájdenie vysnívanej práce, zlepšenie zdravia, pochopenie životného poslania a mnoho, mnoho viac.

A viete, čo je na koučingu skvelé? Všetko vychádza z vás. Ste to stále vy. Nič vám nevnucujem, nediktujem, nevtláčam, nedirigujem, nepredpisujem, nemanipulujem, nezneužívam vašu dôveru, nepretváram vás na niečí obraz... pracujem len s tým, čo máte, pretože všetky odpovede a riešenia sú vo vás. Všetku tvorivosť, silu, odpustenie, zdravie, pochopenie, motiváciu, zmenu k lepšiemu, radosť, naplnenie, sebavedomie...to všetko máte. Stačí to len objaviť a začať používať. Že to nejde tak ľahko? Ale áno, ide to, a rada vás naučím ako na to.

A čo vlastne robím?

Jednoducho povedané, pomáham nájsť odpovede na to, čo vás trápi. Každá situácia je tu k niečomu, aby sme sa čosi nové naučili, zvládli a posunuli sa ďalej. Budem vás počúvať, dávať otázky tak, aby ste sa sami zorientovali v tom, čo vás trápi. S mojou pomocou sami nájdete vyhovujúce riešenie a ešte k tomu objavíte svoj potenciál, ktorý vám už nikto nevezme. Ak mi dovolíte, budem vašou sprievodkyňou, inšpirátorkou, podporovateľkou, niekým kto vo vás verí, že to dokážete.

V čom je môj prístup iný?

Pristupujem ku každej klientke komplexne. Pomáham ženám harmonicky sa rozvíjať v troch oblastiach - práca, duševný potenciál a fertilita. Tieto oblasti sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú. Stres z jednej ovplyvní aj ostatné oblasti a naopak. Preto je pre každú ženu dôležité zharmonizovanie v každej tejto oblasti a rovnako tak aj využívanie potenciálu, ktorý každá z týchto oblastí ponúka.

Ešte dôležité ku koučingu:

  • Koučing nie je terapia alebo poradenstvo.
  • Koučing nie je ani inštruktáž, školenie, konzultácia alebo „odskúšaný“ návod ako sa to, či ono malo správne robiť.
  • Pomáham ženám hlavne: porozumieť samej sebe, určiť si priority, definovať ciele, nájsť vhodné riešenia a odhaliť a následne vhodne použiť skryté rezervy.

Ale dosť už bolo slov, treba začať konať. Dohodnite si bezplatnú prvú konzultáciu, na ktorej sa dozvie- te všetko potrebné a jednoducho začnite žiť svoj sen. Toto je váš priestor, váš čas na zmenu, tak ho neváhajte využiť. Svet je krásny a vy ste jeho dôležitou súčasťou, tak začnite.

Vyberte si oblasť, v ktorej chcete napredovať: