O mne

„ Ak zapojíme intuíciu, sme ako hviezdnatá noc:
pozeráme na svet tisícami očí.“

C. P. Estés (spisovateľka, psychoanalytička) Certifikovaný kouč

Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.

Môj profil:

Môj príbeh poznania osobného rozvoja a ženskej transformačnej sily sa začal už v roku 1999 na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu filozofie a estetiky som sa začala zaujímať o starovekú ženskú symboliku, ženské transformačné tradície, staroveké bohyne, ženské iniciácie a rituály a zabudnuté ženské iniciačné príbehy. Pamätám si ako ma neuveriteľne fascinoval tento ženský svet, o ktorom sa v tom čase, a to nielen na Slovensku, systematicky a oficiálne písalo iba veľmi málo.

Po skončení vysokej školy som sa začala tejto oblasti venovať systematicky a podrobnejšie sa zaoberať aj poznatkami z religionistiky, psychológie, etnológie, vedy o výtvarnom umení, teológie, archeológie a gender studies. Ako jedna z prvých na Slovensku som na Univerzite Komenského v Bratislave obhájila v tejto oblasti (komplexne označovanej ako ženská spiritualita) interdisciplinárnu doktorandskú prácu.

Tým sa ale moje hľadanie neskončilo. V ďalšom teoretickom i praktickom bádaní som sa orientovala na rozvoj osobnosti, rozvoj transformačnej sily, intuície, kreativity, práce na sebe, udržanie zdravia a ďalšie možnosti duševného a telesného ženského rozvoja. Niekoľko rokov som sa venovala pedagogickej a lektorskej práci, marketingu a motivačnej pomoci druhým, neskôr som začala v tejto oblasti aj samostatne podnikať.

Som profesionálny akreditovaný kouč ICF a MŠ ČR. V súčasnosti sa venujem komplexne koučingu, poradenstvu k zdravej fertility výžive (cielenej výžive zameranej na podporu zdravého ženského cyklu a plodnosti), ženskej transformačnej sile nadväzujúcej na ženskú históriu, symboly a iniciačné príbehy. Pomáham ženám, aby boli spokojné so svojou kariérou, vzťahmi, telom, kreativitou, intuíciou a so všetkým, čo je pre nich dôležité teraz a tu.

Vo svojej práci sa opieram o odborné skúsenosti a akreditované postupy. Ku každej klientke pristupujem ako k výnimočnej a jedinečnej osobnosti. Cieľom je profesionálne a komplexne pomáhať ženám, aby dosiahli výnimočné úspechy a spokojnosť a v kariére, osobnom a rodinnom živote a v naplnení materstva.

Zuzana

Profesionálne sa venujem:

 • Kariérovému koučingu

  Koučing zameraný na dosahovanie výkonu, zavádzanie zmien a profesionálny rast.

 • Životnému koučingu

  Koučing zameraný na efektívne zvládanie každodenného stresu, životných zmien a krízových
  momentov.

 • Fertility koučingu

  Koučing zameraný na odstránenie stresu, zharmonizovanie cyklu a získanie psychickej
  pohody pri spontánnom alebo umelom otehotnení. Koučing je doplnený o poradenstvo zame-
  rané na cielenú výživu podporujúcu harmonizáciu cyklu a bezstresové otehotnenie.

 • Zážitkovým seminárom

  Semináre zamerané na prežitie ženskej transformačnej sily. Zharmonizovanie fyzického,
  emocionálneho a duchovného zdravia ženy vo všetkých jej cykloch života. Semináre sú zame-
  rané na prijatie vlastnej sily, kreativity, intuície, pochopenie životnej cesty a zmyslu života.

 • Prednáškam

  Zamerané na predstavenie prehistorických, starovekých ženských bohýň, symbolov, ini-
  ciačných príbehov, tradícií, rituálov, mýtov a predstavenie súčasnej kultúry ženskej bohyne –
  Goddessing, Archaeomythology, (Marija Gimbutas).