Zážitkové semináre

„Ak si myslíte, že môžete, môžete. Ak si myslíte, že
nemôžete, máte pravdu.“

Mary Kay Ash, (zakladateľka, Mary Kay Cosmetics, Inc.)
 

Semináre sa zameriavajú na prežitie ženskej transformačnej sily. Zharmonizovanie fyzického, emocionálneho a duchovného zdravia ženy vo všetkých cykloch jej života. Vzdelávacie aktivity sa orientujú na harmonizáciu menštruačného cyklu, obnovu ženskej plodnosti, nasledovanie intuície, pochopenie životnej cesty, rozvoj tvorivosti, nasledovanie ženskej múdrosti a spoznanie histórie žien.
 
"Keď strácame kontakt s inštinktívnou dušou, žijeme v napol zničenom stave a predstavy a sily, ktoré sú pre ženstvo prirodzené, nie sú schopné plného vývoja. Pokiaľ je žena oddelená od svojho základného zdroja, je paralyzovaná a jej inštinkty a prirodzené životné cykly sú stratené, pohltené spoločnosťou, intelektom alebo sebectvom – vlastným alebo ostatných."  C.P. Estés,
 

 

O aktuálnych termínoch konania seminárov informujeme v sekcii novinky alebo na facebooku – koučing pre ženy.